Psiquiatria

La psiquiatria és una branca de la medicina especialitzada en els trastorns mentals.

A Be Well no només diagnostiquem i tractem aquests trastorns sinó que també realitzem investigacions per a comprendre'ls i prevenir-los. El camp de la psiquiatria és molt ampli en comparació amb altres especialitats mèdiques. Els trastorns mentals poden afectar a la majoria dels aspectes de la vida del pacient, com la seva activitat física, conducta, emocions, pensament, percepció, relacions interpersonals, sexualitat, treball i oci. Aquests trastorns estan produïts per una combinació poc coneguda de determinants biològics, psicològics i socials.

La tasca del psiquiatre consisteix a identificar les diferents fonts i manifestacions de la malaltia mental.

Serveis
Especialistes

Nom Cognom

Psicòloga

Nom Cognom

Psicòloga
TOP