Psicologia

La psicologia és la ciència de la ment i el comportament. El seu objectiu final és beneficiar els individus i la societat.

A Be Well enfoquem els nostres tractaments de psicologia segons etapes. Desglossem l’avaluació, el diagnòstic i el tractament psicològic en les 4 etapes fonamentals de la vida: la infància, l’adolescència, l’edat adulta i la vellesa. En cada una d’aquestes etapes vitals es poden produir una sèrie de problemàtiques i trastorns específics i característics, els quals hem classificat seguint els criteris mundials de salut.

Teràpia de Parella, Teràpia Familiar, Sexologia, Creixement Personal, Assessorament Emocional, Dol i pèrdues Emocionals...

Problemes de conducta, ansietat, depressió, autoestima, desobediència, rabietes, fòbies, addiccions...

  • Trastorn Per Dèficit D'atenció Amb O Sense Hiperactivitat (TDAH / TDA).
  • Trastorn de l’aprenentatge (Dislèxia, Disgrafia, Disortografia, Discalcúlia, Retart de l’aprenentatge...).
  • Trastorns Específics Del Llenguatge (TEL) .
  • Altes Capacitats.

La psicologia jurídica i pericial està orientada a realitzar una avaluació psicològica que aporti informació significativa i assessorament al jutge, advocat o fiscal, en un procés judicial, per a la seva aplicació en el context legal.

Aquesta avaluació es realitza mitjançant tests psicològics, entrevistes i proves psicomètriques; també es té en compte la documentació associada a cada cas. Amb les dades recollides es realitzarà un informe pericial que doni resposta a les demandes plantejades de manera neutral i objectiva.

Quan és necessari, el pèrit va a ratificar el seu informe davant del tribunal i respon, de forma més específica, les preguntes que li són formulades. Les mostres pericials es realitzen sempre amb la màxima professionalitat i rigor científic.

Tallers, cursos, xerrades, conferències...

Neuropsicològics, orientació professional, personalitat, informes pericials, etc.

Serveis
Especialistes

Cynthia Del Pino

Psicòloga

Irene Bertomeu

Psicòloga

Anna Albert

Psicòloga

Carlota Jardí

Psicòloga

Nereida Ferrer

Psicòloga

Daniela Agudelo

Psicòloga
TOP