Psicologia

La psicologia és la ciència de la ment i el comportament. El seu objectiu final és beneficiar els individus i la societat.

A Be Well enfoquem els nostres tractaments de psicologia segons etapes. Desglossem l’avaluació, el diagnòstic i el tractament psicològic en les 4 etapes fonamentals de la vida: la infància, l’adolescència, l’edat adulta i la vellesa. En cada una d’aquestes etapes vitals es poden produir una sèrie de problemàtiques i trastorns específics i característics, els quals hem classificat seguint els criteris mundials de salut.

Teràpia de Parella, Teràpia Familiar, Sexologia, Creixement Personal, Assessorament Emocional, Dol i pèrdues Emocionals...

Problemes de conducta, ansietat, depressió, autoestima, desobediència, rabietes, fòbies, addiccions...

  • Trastorn Per Dèficit D'atenció Amb O Sense Hiperactivitat (TDAH / TDA).
  • Trastorn de l’aprenentatge (Dislèxia, Disgrafia, Disortografia, Discalcúlia, Retart de l’aprenentatge...).
  • Trastorns Específics Del Llenguatge (TEL) .
  • Altes Capacitats.

La psicologia jurídica i pericial està orientada a realitzar una avaluació psicològica que aporti informació significativa i assessorament al jutge, advocat o fiscal, en un procés judicial, per a la seva aplicació en el context legal.

Aquesta avaluació es realitza mitjançant tests psicològics, entrevistes i proves psicomètriques; també es té en compte la documentació associada a cada cas. Amb les dades recollides es realitzarà un informe pericial que doni resposta a les demandes plantejades de manera neutral i objectiva.

Quan és necessari, el pèrit va a ratificar el seu informe davant del tribunal i respon, de forma més específica, les preguntes que li són formulades. Les mostres pericials es realitzen sempre amb la màxima professionalitat i rigor científic.

Tallers, cursos, xerrades, conferències...

Neuropsicològics, orientació professional, personalitat, informes pericials, etc.

Serveis
Especialistes
Cynthia del Pino piscoleg a sant carles de la rapita

Cynthia Del Pino

Psicòloga
Carlota Jardí psicoleg a sant carles de la rapita

Carlota Jardí

Psicòloga
Daniela Agudelo psicoleg neuropsicologia a sant carles de la rapita

Daniela Agudelo

Psicòloga
Júlia Mestre psicoleg sant carles de la rapita

Júlia Mestre

Psicòloga
TOP