Pedagogia

La pedagogia és una disciplina que abasta tasques relacionades amb l'acte d'educar, des de l'ensenyament formal a la formació a l'empresa, el suport pedagògic a famílies, en projectes educatius, etc.

Els nostres tractaments de pedagogia estan enfocats a solucionar els problemes cognitius relacionats amb l'eduació i el desenvolupament de la persona de forma que aconsegueixi superar les dificulats que troba en diferents àmbits (diari, escolar, laboral...) millorant així la seva qualitat de vida.

Abordem diferents trastorns de l'aprenentatge mitjançant reeducacions pedagògiques o psicopedagògiques. La reeducació pedagògica consisteix en ensenyar estratègies per obtenir millores en el rendiment acadèmic en les àrees en què no s’ha obtingut el resultat adequat amb un ensenyament previ.

Les pedagogues, psicopedagogues i/o psicòlogues realitzen les reeducacions amb l'objectiu que els xiquets o adolescents adquireixin l'autonomia necessària per fer front a les dificultats en l'àmbit escolar i, en el futur, en l'àmbit laboral.

Dificultat persistent per redactar de manera sostinguda, precisa, amb cohesió adequada als propòsits comunicatius.

Un nen pateix disgrafia quan la qualitat de l'escriptura (llegibilitat, regularitat de la grandària de les lletres i dels espais, alineació de les lletres i les paraules) i la velocitat gràfica són deficients per la seva edat.

Nens amb dificultat per aplicar les normes ortogràfiques a l'escriptura, que pot estar associada o no a la dislèxia o la disgrafia.

Nens que tenen dificultats en el càlcul mental, en entendre els signes matemàtics, recordar les taules de multiplicar. S'obliden ràpidament dels aprenentatges fets. Perden la seqüència de números quan compten o quan fan sumes o restes fent salts. Dificultats en la posició i organització espacial de les operacions, confonen els signes i intercanvien els números.

Nens que tenen dificultats per l'aprenentatge de la lectura per la dificultat del reconeixement precís i fluït de paraules i per problemes d'ortografia i descodificació. Amb una falta de consciencia fonològica, memòria auditiva, dificultats d'accés al lèxic, dificultats en la lectura i en l'escriptura.

Nens que no comprenen els textos a causa d’un mal hàbit durant la lectura, desconeixement o dificultats per conèixer el lèxic, tenen dificultats per reorganitzar la informació, processos deficients en la descodificació, limitació en la memòria a curt termini.

Dificultats en la planificació d'estudi, memorització, l'atenció i concentració, comprensió, ansietat davant els exàmens, desinterès...

El nivell de competència del nen és inferior al que seria necessari per resoldre una tasca d'aprenentatge escolar que es considera prototípica d’un determinat curs escolar. Es manifesten en dificultats en l'adquisició i ús d'habilitats d'escolta, parla, lectura, escriptura, raonament o habilitats matemàtiques.

Nens amb facilitats de distracció durant el temps que estan a classe o fent deures, baixa tolerància a la frustració, i amb sensació d'avorriment durant el procés d'aprenentatge.

Serveis
Especialistes
psicologia la rapita terres de l'ebre

Júlia Talarn

Psicòloga

Judith Navarro

Psicòloga
Júlia Mestre psicoleg sant carles de la rapita

Júlia Mestre

Psicòloga
TOP