Logopèdia

El logopeda és l’especialista en la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns del llenguatge, la parla, la veu i la deglució.

La logopèdia està dirigida a totes les persones, amb independència de l'edat, que presenten algun trastorn de la comunicació, sigui oral o escrita, de causa orgànica o funcional.

Sessions individualitzades de Logopèdia:

 • Retard de la parla.
 • Dèficit en l’articulació i de fonemes.
 • Deglució atípica.
 • Disfèmia.
 • Alteracions del ritme i la fluïdesa verbal: disfèmia o quequeig.

Les patologies sobre les quals intervenim estan relacionades amb nens, adolescents i adults que presentin:

 • Alteracions i disfuncions de la Motricitat Orofacial en:
  • Respiració.
  • Alteracions en la succió, masticació i deglució que alteren o no un tractament d’ortodòncia.
  • Fre lingual alterat.
  • Alteracions temporo-mandibulars (ATM)
  • SAOS i roncs.
 • Alteracions en la parla.
 • Alteracions en la veu.
 • Necessitat d’estimulació del llenguatge.
 • Alteracions per causes neurològiques.
 • Alteracions en la lectoescriptura.

En l'etapa infantil, el llenguatge és el vehicle de l'aprenentatge: tant de la lectoescriptura (en les primeres etapes) com de la resta de coneixements científics aplicats que s'ensenyen en la resta de les etapes escolars. El Logopeda pot actuar en diferents àmbits: educatiu, lingüístic, conductual, clínic, etc.

La necessitat d’acudir al logopeda pot ser detectada per les persones de l'entorn del nen (pares i professors) si s'observa algun d'aquests símptomes:

 • El nen parla poc, no parla, o bé no s’entén el que diu quan parla.
 • Parla ràpid, s’atropella o tartamudeja.
 • Li costa trobar les paraules, quan parla no organitza bé les idees.
 • El nen respira amb la boca oberta.
 • Presenta afonia amb freqüència o canvis severs en el to de veu.
 • Se sospita que té una pèrdua auditiva o que no discrimina paraules o sons semblants.
 • Presenta dificultats per pronunciar alguns sons.
 • Presenta la barbeta avançada o retraiguda, deglució atípica, i potser, alhora, no pronuncia adequadament algun so, no mastega bé el menjar.
 • Presenta alteracions per lesió neurològica o física que afecta al llenguatge, com Paràlisi Cerebral, Espina Bífida, traumatismes,malalties o altres.
 • Presenta alteracions sensorials.
 • Presenta retard general del desenvolupament i del llenguatge.
 • No aconsegueix seguir instruccions lingüístiques simples.
 • Té dificultats a l’hora de llegir o escriure correctament.
 • Altres dificultats relacionades amb el llenguatge i la comunicació.

En el tractament de Logopèdia és molt important comptar amb la col·laboració i la implicació de pares i les persones adultes de l'entorn.

A l'edat adulta, el llenguatge forma part de la comunicació i la relació social.

És recomanable consultar el Logopeda en les següents situacions:

 • El Logopeda pot rehabilitar el llenguatge funcional i la parla, la veu i la deglució en cas de pèrdua per accident, ICTUS i TCE. També per conservar el major número possible de funcions comunicatives en els casos de malalties degeneratives com l’Alzheimer o el Pàrkinson.
 • Dificultats de deglució per postoperatoris de cirurgia maxil·lofacial, laringectomies, gloseptomies…
 • Quequeig, dificultat per parlar en públic, problemes de dicció articulatòria, parla ràpida…
 • Disfonies congènites o adquirides, nòduls…
 • Dislèxia, alteració de la comprensió lectora, disortografia…
 • Problemes de pronunciació d'alguns sons (rotacisme, sigmatisme, etc.), dificultats d'organització en el discurs verbal…
 • Deglució atípica.

El factor d'èxit més important en el tractament logopèdic dels adults és la major implicació dels pacients.

Serveis
Especialistes
Sandra Llorca logopeda a sant carles de la rapita

Sandra Llorca

Logopeda
TOP